Αναβάθμιση των υπηρεσιών Ζωντανής αναμετάδοσης| Live streaming

Παρουσίαση του www.Livestreaming.events Η Sovereign Event Systems   προχωρά σε αναβάθμιση των υπηρεσιών Ζωντανής αναμετάδοσης| Live streaming και σας παρουσιάζει την νέα ιστοσελίδα”  www.Livestreaming.events ” που σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί της ζωντανές αναμεταδόσεις των event σας ώστε οι επισκέπτες σας μπορούν να παρακολουθούν μέσω διαδικτύου τη ροή από το χώρο της εκδήλωσης.  Το www.Livestreaming.events προσφέρει προσαρμόσιμο […]

Introducing “livestreaming.events ” mini-site

Sovereign Event Systems welcomes you on the specialized live streaming mini-site designed to host your live event.From this page your audience can watch your live event!   Livestreaming.events is  an one-page light mini-site with the purpose to provide a customised  environment for your stream to fit your organisation or company branding.   Elements like page background , Logo, colours, texts,social network links, […]