Ενοικίαση εξοπλισμού διανομής εικόνας Standard & High Definition.

Ενοικίαση εξοπλισμού διανομής εικόνας

Η Sovereign Event Systems επενδύει σε επαγγελματικά συστήματα διανομής, ελέγχου, ενίσχυσης και επεξεργασίας εικόνας για απαιτητικά περιβάλλοντα όπου χρειάζεται αξιόπιστη και ποιοτική προβολή video σε οθόνες plasma-led και βιντεοπροβολείς καλύπτοντας όλες τις πιθανές τεχνικές προκλήσεις.