Ενοικίαση Full HD projector

Ενοικίαση Full HD projector Ενοικίαση Full HD projector 5000 lumens Ο βιντεοπροβολέας Infocus 5504 κάνει τη διαφορά όταν η Full High ανάλυση είναι το ζητούμενο στην παρουσίασή σας. Το πηλίκο προβολής κυμαίνεται από 1.45-1.93 Ο εκπληκτικός βιντεοπροβολέας της αμερικάνικής Ιnfocus αποδίδει φυσική Full High ανάλυση 1080p  στα 5000 lumens και πλήθος συνδέσεων στον πίνακα εισόδων σήματος. Σημαντική Σημείωση: Ένας βιντεοπροβολέας με παλιά λάμπα […]