Η Sovereign Event Systems παρείχε τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή για την ζωντανή μετάδοση από την αίθουσα τύπου της εφημερίδας “Η Αυγή” για την κάλυψη του 2ου συνεδρίου Σύριζα στο στάδιο Tae Kwon Do.

Το οπτικοακουστικό υλικό που παράχθηκε αποτελεί αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της εφημερίδας “Η Αυγή”. Ως εκ τούτου, οι απόψεις ,το περιεχόμενο και το πολιτικό πλαίσιο των συνεντεύξεων δεν συνδέονται με κανένα τρόπο με τη εταιρεία μας .