Ενοικίαση Touch screen

Οι οθόνες αφής  είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ψηφιακής σήμανσης που βάζει τον χρήστη στη διαδικασία συμμέτοχης και εξερεύνησης της υπηρεσίας ή του προϊόντος που αφορά. Η Sovereign παρέχει υπηρεσία ενοικίασης οθονών αφής. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στη σελίδα της υπηρεσίας.

Ενοικίαση Touch screen