Ενοικίαση Powerpoint Presentation Server

Σύνδεση πολλών υπολογιστών σε ένα projector.

Δεν χρειάζεται να φορτώνετε όλες τις εταιρικές παρουσιάσεις σε ένα υπολογιστή. Συνδέστε όλους τους υπολογιστές με τις παρουσιάσεις σας σε ένα κοινό server για προβολή σε projector ασύρματα!

Η Sovereign Event Systems υπερήφανα φέρνει στην ελληνική συνεδριακή αγορά ακόμα ένα ισχυρό εργαλείο εταιρικών παρουσιάσεων, το Powerpoint Presentation Server

Ο server για παρουσιάσεις Powerpoint επιτρέπει τη σύνδεση από 1 έως και 60 υπολογιστών πάνω σε αυτόν, ασύρματα. Κατόπιν ο Powerpoint Server στέλνει την εικόνα στην οθόνη του βιντεοπροβολέα με υψηλή ανάλυση για προβολή στη μεγάλη οθόνη!

powerpoint presentation server diagram

Τιμή ενοικίασης: 97,56€