Ενοικίαση μηχανής εφέ καπνού-Smoke machine

Ενοικίαση μηχανής εφέ καπνού-Smoke machine η μηχανή εφέ καπνού παράγει καπνό με την ατμοποίηση του ειδικού υγρού που είναι μείγμα νερού και γλυκόλης. Κατόπιν εκτοξεύεται με ταχύτητα από το στόμιο της μηχανής καπνού και ανάλογα με την σύσταση και την πυκνότητα του υγρού διαλύεται στον αέρα σε μερικά λεπτά. Η μηχανή καπνού συχνά συγχέεται με [...]