Βιντεοσκόπηση-μαγνητοφώνηση παρουσιάσεων και συνεδρίων

Βιντεοσκόπηση-μαγνητοφώνηση παρουσιάσεων και συνεδρίων

Βιντεοσκόπηση-μαγνητοφώνηση παρουσιάσεων και συνεδρίων Ένα συνέδριο ή μια εταιρική παρουσίαση έχει ως σκοπό την εξεύρεση από κοινού λύσεων την επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε εξειδικευμένους τομείς. Αυτό προϋποθέτει δεκάδες ώρες προετοιμασίας των εισηγητών και μια σοβαρή και εξαντλητική διαδικασία μετάδοσης της γνώσης στο ακροατήριο σας. Πολλές φορές όλη αυτή η παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών εξαϋλώνεται στο πέρας [...]