'Ενοικίαση σετ projector FULL HD και πανιού έως 350 θεατές

Ενοικίαση Προτζεκτορς και πανια προβολής