'Ενοικίαση σετ projector FULL HD και πανιού έως 350 θεατές

ενοικιαση Laser pointer