Ενοικίαση  VGA splitter 1 in x 2 out

Διανομέας εικόνας vga. Έχει τη δυνατότητα δρομολόγησης 1 πηγής σήματος vga από υπολογιστή σε εξόδους για οθόνες με  ταυτόχρονη ενίσχυση του σήματος.
Ενοικίαση VGA splitter 1 in x 2 out

Τιμή ενοικίασης: 14,63€