Ενοικίαση ασύρματων πομποδεκτών PMR

Τι είναι ο διαγωνισμός CanSat in Greece?

Ο διαγωνισμός CanSat in Greece είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός διαστημικής. Αποτελεί προκριματική φάση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού CanSats in Europe ο οποίος διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και ο στόχος του είναι η εξοικείωσή τους με τεχνολογίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε έναν δορυφόρο. Το κάθε σχολείο σχηματίζει μια ομάδα 4-6 μαθητών και καλείται να κατασκευάσει έναν εκπαιδευτικό δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού με σκοπό να εκτελέσει κάποια αποστολή. Ο δορυφόρος αυτός εκτοξεύεται με τη βοήθεια ειδικού πυραύλου σε υψόμετρο ενός χιλιομέτρου και κατά την προσγείωσή του εκτελεί την αποστολή που έχει επιλέξει η κάθε μαθητική ομάδα.

Στη Sovereign υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε δράσεις που προάγουν την τεχνολογία και το περιβάλλον και ειδικά όταν αυτές έχουν σαν συντελεστές και αποδέκτες τα παιδιά και για αυτό το σκοπό παρείχε εξοπλισμό ασύρματης ενδοεπικοινωνίας για τη άριστη οργάνωση κατά τις ημέρες διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

 

cansat 2017 - SOVEREIGN EVENT SYSTEMS