Μια απλή λειτουργική και καλαίσθητη εγκατάσταση ηχείων μικροφώνων και σετ βιντεοπροβολής για τις ανάγκες εταιρικής συνάντησης. Σας παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες. H Sovereign παρέχει υψηλής ποιότητας ενοικιάσεις ηχητικών και μικροφώνων και εξοπλισμού βιντεοπροβολής.

Ενοικιάσεις ηχητικών και μικροφώνων|Ενοικιάσεις ηχητικών και βιντεοπροβολής

 

 

 

Ενοικιάσεις ηχητικών και μικροφώνων|Ενοικιάσεις ηχητικών και βιντεοπροβολής   Ενοικιάσεις ηχητικών και μικροφώνων|Ενοικιάσεις ηχητικών και βιντεοπροβολής   Ενοικιάσεις ηχητικών και μικροφώνων|Sovereign Event Systems @ Athens hilton