Ενοικίαση καθαριστών αέρα UVC-Πρόληψη Covid

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ UVC

Ενοικίαση αποστειρωτών αέρα UVC

Η Sovereign Event Systems  παρέχει προς ενοικίαση μηχανήματα καθαρισμού αέρα UVC υπεριώδους ακτινοβολίας για την προστασία της υγείας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας  στο συνέδριο και την εκδήλωση σας σε εσωτερικό χώρο.

Γιατί είναι απαραίτητη η χρήση καθαριστών UVC για την απολύμανση του αέρα;

Η παραμονή ανθρώπων σε κλειστούς χώρους επιφέρει μόνιμη κυκλοφορία αερολύματος επιβαρυμένου  με ιικό φορτίο. Η αποστειρωτές μας δεν εξουδετερώνουν μόνο τον νέο κορονοϊό αλλά πολλά επίσης μολυσματικά παθογόνα που κυκλοφορούν μέσω του αέρα, τα οποία αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε ένα παθογόνο παρουσιάζει διαφορετική ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UVC. Παρόλα αυτά οι αποστειρωτές αέρα που σας παρέχουμε καταστρέφουν αποδεδειγμένα όλα τα παθογόνα με εργαστηριακές μετρήσεις βάσει των ISO 4833-1:2013 και ISO 21527-2:2008

Διαβάστε τα αποτελέσματα μελέτης του ΑΠΘ.

Δείτε περισσότερα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΑΕΡΑ COVID UVC