Ενοικιαση projector

Ενοικίαση βιντεοπροβολέα mitsubishi 5500 lumens