Ενοικίαση προτζεκτορα projector ευρυγώνιος

Ενοικίαση βιντεοπροβολέα DELL s500wi 3200 lumens